RAFAJA František

  • Narozen:15. 10. 1943 Holešov
  • Úmrtí:24. 01. 2024
  • Obor:Kultura

Ing., kulturní pracovník, badatel, publicista, editor a vývojový pracovník. Absolvent holešovského gymnázia a Elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně. Přední odborník v oblasti elektroakustických měničů a autor řady knižně i časopisecky publikovaných odborných statí. Působí v odborných akustických společnostech u nás i v zahraničí. Má hluboký vztah k historii města, k literatuře, hudbě a výtvarnému umění. Před listopadem 1989 působil v samizdatu, jednak jako spolupracovník edic Česká expedice, Kakost a Novoročenky pro přátele Jana Čepa, jednak jako editor textů především křesťansky orientovaných osobností české literatury. Svou strojopisnou edici "RFH" vydával i po roce 1989, uzavřel ji pravděpodobně 83. svazkem v roce 1995. Vedle básnických sbírek a povídek vydával také vzpomínkové texty, edice korespondence a práce literárněvědecké, publicistické i esejistické.Ačkoliv svou činnost zahájil opisy jiných samizdatových edic či exilových nakladatelství, později začal zařazovat i vlastní literární počiny. Šlo jednak o záznamy kulturních pořadů Svobodné Evropy či o tištěné, ale prakticky nedostupné materiály z domácího tisku konce šedesátých let a ze soudobých exilových periodik. Významným zdrojem k prvním (a dosud často jediným) vydáním pozoruhodných dokumentárních souborů se stala pozůstalost básníka a někdejšího vydavatele kroměřížské "Edice Magnificat" Zdeňka Řezníčka. František Rafaja z ní vytěžil především dvousvazkový soubor "Adresát Zdeněk Řezníček" a samostatné svazky dopisů Františka Lazeckého, Oldřicha Menharta a Vlastimila Vokolka. Podstatnou část programu edice "FRH" tvořily memoáry a různá osobní svědectví. Byly vydány výňatky ze vzpomínek literárního historika a překladatele Leopolda Vrly "Kořeny".

Se svými spolupracovníky připravil řadu literárně hudebních pořadů, seznamujících posluchače s osobnostmi a díly spirituální linie české literatury XX. století. Je autorem několika výstav věnovaných významným osobnostem Holešova, v únoru 1990 uspořádal v Holešově výstavu "Český samizdat a exilová literatura", která byla o měsíc později instalována též v Kroměříži. V osmdesátých letech pod šifrou František ze střední Moravy několikrát přispěl do vysílání "Svobodné Evropy". Spolupracuje s literární redakcí Českého rozhlasu a s Městským divadlem Zlín. Publikoval na 370 příspěvků (např. v časopisech Proglas, Akord, Zprávy spolku českých bibliofilů, ZMH, Holešovsko aj.) Autor regionálních publikací, textů v programových letáčcích hudebně literárních pořadů v pražské Viole a v domě U sv. Martina v Holešově (1990-2000). Úplná bibliografie v Městské knihovně Holešov - regionální pracoviště. Pro veřejnost přednáší např. v Městské knihovně Holešov.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Přibáň Michal a kolektiv: Český literární samizdat 1949-1989 (edice, časopisy, sborníky). Akademie věd české republiky.