RAFAJA Josef

  • Narozen:19. 3. 1951 Holešov
  • Obor:Umění

Pochází z Holešova, absolvoval konzervatoř v Kroměříži u prof. Karla Pokory a AMU v Praze, varhany u prof. Dr. Jiřího Reinbergera a doc. Václava Rabase, cembalo u prof. Zuzany Růžičkové a klavír u doc. Olgy Boldocké. Poté studoval na konzervatoři v Rueil-Malmaison (Paříž) ve Francii ve třídě prof. Marie-Claire Alain, kde získal Prix d'excellence a l'unanimité. Absolvoval naše i zahraniční kurzy u významných varhaníků (Jiří Reinberger, J.E. Köhler, F. Peeters, A. Heiler, M.C. Alain, A. Isoir). Získal řadu ocenění na soutěžích v Praze, Lipsku a Linci a jako klavírní doprovazeč např. v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga. Působí jako varhanní pedagog a korepetitor hobojové třídy na pardubické konzervatoři. Vychoval řadu absolventů, kteří se úspěšně prosadili i v zahraničí (František Vaníček, Stanislava Dřevíkovská, Alice Dušková, Lucie Žáková, Pavel Svoboda aj). Kromě koncertního vystupování se intenzivně věnuje nahrávací činnosti (např. pro Český rozhlas).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.