REINBERGER Jiří

  • Narozen:14. 4. 1914 Brno
  • Úmrtí:28. 5. 1977 Praha
  • Obor:Umění

JUDr., varhanní virtuos, hudební pedagog a skladatel, znalec varhan. Základy klavírní hry získal doma, zdokonalil se v holešovské klášterní škole u řádových sester Svatého Kříže. Holešovské gymnázium absolvoval v letech 1925-29, studia dokončil v Brně. Mimořádně absolvoval varhany u Ed. Träglera na konzervatoři (1932). V kompozici pokračoval u V. Nováka (1938-40), ve varhanní škole soukromě u B. Wiedermanna, G. Ramina a K. Straubeho v Lipsku. Právnická studia uzavřel r. 1945. Učitel na konzervatoři v Brně a Praze. Profesorem na AMU, docent (1954). Stál u vzniku Mezinárodních varhanních mistrovských kurzů Akademie múzických umění v Praze (1969). Prosadil zavedení mezinárodní varhanní soutěže festivalu Pražské jaro. Založil moderní českou interpretační školu. Byl světoznámým varhaníkem, dělal projekty na varhany v Rudolfinu a Staroměstské radnici v Praze, také pro Egypt, Rusko, Kanadu a další země. Významně přispěl k prosazení varhan jako plnohodnotného koncertního nástroje. Podílel se na přípravě televizního seriálu "Varhanní hudba sedmi staletí" a filmu "Československé varhany", vytvořil textovou část obrazové publikace "Varhany v Československu". Úspěchy v zahraničí s interpretacemi staré české varhanní tvorby i současných skladatelů. Koncertní zájezdy do Švýcarska, Belgie, Francie, NSR, Holandska aj. Člen porot mezinárodních soutěží Praha, Gent, Haarlem, Ženeva. Vydal antologii "Čeští klasikové" (1953), "Česká varhanní tvorba" (Musica boemica per organo, 3 díly. I. KLHU 1954). Skladatelská činnost v malých formách, 2 symfonie pro velký orchestr (1938, 1958), koncert pro violoncello s orchestrem (1962). Příspěvky v odborných časopisech. Odborný expert pro stavbu varhan. Umělecký dohled na stavbu varhan pro Čajkovského síň v Moskvě, varhan v Leningradě, Talinu, Bukurešti, Budapešti, Káhiře aj. V Holešově koncertoval u příležitosti oslav 700 let založení (15.10.1972).

V Holešově bydlel:  Mirko Očadlíka 153

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.