RICHTER František Xaver

  • Narozen:1. 12. 1709
  • Úmrtí:12. 9. 1789 Štrasburk
  • Obor:Umění

Skladatel, houslista a hudební teoretik. Často bývá uváděn jako holešovský rodák, jeho místo narození však dosud není zcela jisté. Stejně tak Richterovo mládí a působení v holešovském orchestru Fr. A. Rottala je nejasné. Bývá uváděno jeho spojení s holešovskou rodinou Matěje Richtera, není ale jednoznačně potvrzeno. S jistotou lze jeho životní dráhu sledovat až od roku 1737, kdy působil ve Stuttgartu a Ludwigsburgu jako hudebník. Poté se usadil asi na dva roky v Ettalu, kde řídil klášterní kapelu a napsal několik skladeb, mezi nimi např. Ettalské oratorium. V roce 1740 se stal kapelníkem v Kempenu, v letech 1747–1769 působil v kurfiřtské kapele v Mannheimu. Ačkoliv do Mannheimu přijel s velkými nadějemi, stal se jen zpěvákem a houslistou v orchestru. Přestože byl významným představitelem tzv. mannheimské školy, nepodařilo se mu dostat na vyšší pozice, a tak odešel do Štrasburku. Zde byl přijat jako dirigent chrámové hudby v biskupské katedrále. Dohlížel také na místní dvorskou kapelu a městský orchestr. Ve Štrasburku zůstal až do své smrti r. 1789 a byl tu velmi oblíbený, spoluobčané jej nazývali „náš pan kapelník“. F. X. Richter přispěl k vývoji klasického slohu, napsal kolem 200 skladeb, z toho desítky symfonií, cembalové a flétnové koncerty, čtyřicet mší a řadu chrámových skladeb. V roce 1959 byla u příležitosti 250. výročí jeho narození v zámeckém parku umístěna Richterova busta z dílny ak. Sochaře Jana Habarty. Při oslavách v roce 1959 a 1989 byly také vydány pamětní medaile, které navrhl akademický sochař Vladimír Kýn, holešovský rodák.

Literatura a zdroje:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

SCHWARZ, Roland. F. X. Richter: jeho život a působení. Kroměříž: ONV Kroměříž a Městské muzeum v Holešově, 1969.

RAFAJA, František. 290. výročí narození F. X. Richtera a Holešov. Holešovsko. 1999, č. 21, s. 7.

SEHNAL, Jiří. Vztah Františka Xavera Richtera k Holešovu. Hudební věda. 1999, č. 3. strana 242–244.