RICHTER František Xaver

  • Narozen:1. 12. 1709 Holešov
  • Úmrtí:12. 9. 1789 Štrasburk
  • Obor:Umění

Spoluzakladatel tzv. mannheimské školy, hudební skladatel, houslista a pěvec. Hudební vzdělání získal ve Vídni, Itálii, Francii, Holandsku, Anglii. Od roku 1737 působil jako zpěvák - basista v knížecích službách ve Stuttgartu a Ludwigsburku ve dvorní kapele. Poté jako ředitel klášterní kapely Rytířské akademie v Ettalu, kde napsal několik skladeb, např. "Italské oratorium". V roce 1740 získal místo kapelníka v Kemptenu ve Švábsku, od roku 1747 působil 22 let jako houslista, hudební skladatel a zpěvák - basista u kapely falckého kurfiřta v Mannheimu. Zde byl roku 1768 jmenován dvorním komorním skladatelem. V roce 1769 odešel do Štrasburku, kde obdržel místo kapelníka dómského sboru v katedrále Notre-Dame. Tam se pak věnoval chrámové hudbě a byl zde činný až do konce svého života. K světským skladbám patří zejména symfonie, jichž složil 68, dále smyčcová kvarteta, klavírní koncerty, sonáty, tria a dueta. Jeho skladby vycházely tiskem v Amsterodamu, Paříži i Londýně. V zahradě holešovského zámku mu byla odhalena busta (v roce 1959 při oslavách 250. výročí narození), dílo akademického sochaře Jana Habarty. Pamětní deska pochází z roku 1969. Při oslavách v roce 1959 a 1989 byly vydány pamětní medaile, které navrhl akademický sochař Vladimír Kýn, holešovský rodák. In: Schwarz, Roland. F.X. Richter: jeho život a působení. Holešov: Městské muzeum, 1969. Macek, Petr. Franz Xaver Richter. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1989. Macek, Petr. František Xaver Richter: 1709-1789. Holešov: Město Holešov, 2009.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.