RICHTER Jiří

  • Narozen:6. 1. 1962 Přílepy
  • Úmrtí:8. 6. 2020
  • Obor:Kultura

Znalec židovské historie v Holešově, zakládající člen a předseda společnosti OLAM - Společnost Judaica Holešov. Tato kulturně osvětová organizace se zabývá stavem židovských památek, vyhledáváním osobností a materiálů, organizuje hodnotné kulturní akce (např. Týden židovské kultury v Holešově). Byl předsedou České společnosti přátel Izraele - pobočka Holešov, předsedou náboženské organizace - židovská komunita Bejt Holešov (pobočka Židovské liberální unie, která má centrum v Praze). Publikoval odborné články v regionálním (Holešovsko, Týdeník Kroměřížska, Brněnská rovnost) i odborném tisku (Maskil, Židé a Morava). Provedl dokumentaci náhrobků na židovském hřbitově v Holešově.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.