ROSYPÁLEK Jan

  • Narozen:1847 Břest
  • Úmrtí:1896 Holešov
  • Obor:Kultura

Od roku 1878 byl ředitelem obecné a měšťanské školy v Holešově, později také zároveň okresním školním inspektorem – nebo jak se tehdy říkalo školním dozorcem. Škola byla tehdy umístěna v bývalém obecním domě (dnes dům na náměstí Dr. E. Beneše č. p. 11). V nevyhovujících podmínkách se v 16 třídách tísnilo 850 žáků. Úsilí J. Rosypálka o nápravu stavu došlo naplnění v roce 1888, kdy byla postavena nová školní budova (dnešní 1. ZŠ ve Smetanových sadech). Měl velké zásluhy na rozvoji školství v Holešově i v okrese Kroměříž. Na znamení úcty a vděčnosti mu „učitelstvo okresu“ postavilo na holešovském hřbitově pomník.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Holešovsko, ročník 19, číslo 4, duben 2013.