RŮŽIČKOVÁ Alena

  • Narozen:8. 7. 1910 Holešov
  • Úmrtí:19. 7. 2003 Brno
  • Obor:Umění

Provdaná Pavlínová, členka divadelního odboru Sokola v Holešově. Pod vedením režiséra Františka Šrámka vytvořila řadu rolí. Po maturitě na holešovském gymnáziu (1929) odešla studovat herectví na pražskou Dramatickou konzervatoř, kde absolvovala v roce 1934. Souběžně studovala na pedagogické škole. Po studiích na konzervatoři působila v činohře ostravského a pak Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, poté v Honzlově avantgardní scéně "D 99" i v Uranii, za okupace se vrátila do rodného kraje. V Hranicích na Moravě se právě zakládalo Beskydské divadlo, tam slavil její herecký kultivovaný projev velké úspěchy. Po zrušení tohoto divadla zakotvila od roku 1949 v brněnském Svobodném divadle, později přejmenovaném na Divadlo bratří Mrštíků, kde působila 40 let. V padesátých letech vystudovala oddělení dramaturgie na JAMU, zde pak vyučovala jevištní řeč a přednes melodramu. Byla aktivní vyznavačkou esperanta, které ovládala slovem i písmem. Stala se čestnou členkou Českého esperantského svazu za kulturní zájmy.

V Holešově bydlela:  Sušilova ulice

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Rohál, Robert. Osobnosti, kterým tleskal nejen Holešov. Holešov: Město Holešov, 2010.