SCHNEIDERKA Ludvík

  • Narozen:9. 1. 1903 Křivé u Valašského Meziříčí
  • Úmrtí:12. 11. 1980 Praha
  • Obor:Umění

Akademický malíř. Dětství prožil na rodném Valašsku, roku 1909 se rodina kovodělníka Jana Schneiderky přestěhovala do Holešova. Pracovní příležitost přivádí rodinu mezi léty 1912-15 do Vídně. Zde navštěvuje nejprve českou školu, poté pokračuje na gymnáziu s německým vyučovacím jazykem. Cestu k malířství si musel vybojovat, matka z něj chtěla mít kněze.  Po válce se rodina vrací zpět do Holešova, otec pracuje v továrně Thonet jako strojník. Ludvík studuje malbu nejprve soukromě u profesora Aleksandra Sochaczewského. Následně byl přijat ke studiu na vídeňské Akademii výtvarných umění. Roku 1922 získává roční stipendium italské vlády, tzv. Římskou cenu, a odjíždí na rok do atelieru profesora Guiseppe Mentesiho na Královskou akademii krásných umění do Říma.  Po návratu z Itálie se zapsal na Akademii výtvarných umění v Praze, byl žákem Vojtěcha Hynaise, Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského. Do Holešova, kde bydlel v dětství s rodiči a odkud pocházela také jeho manželka Marie, se často vracel.  V roce 1937 si manželé nechali postavit na Rusavě chatu, která plnila funkci obytného stavení i malířského atelieru. Chata, i když zčásti zrekonstruovaná, stojí pod kopcem Kyčerou dodnes. V roce 1978 si Schneiderkovi koupili rodinný dům v Bystřici pod Hostýnem. Ve stejném roce byl Ludvík prohlášen čestným občanem obce Rusavy. Svá díla obohacoval o zážitky z cest do Paříže, Španělska, Holandska či Belgie. často se vracel k domácím námětům, velkým inspiračním zdrojem mu bylo rodné Valašsko a Rusava s Hostýnskými vrchy, dále Praha se svými gotickými a barokními památkami. Byl členem Alše, Bloku a SVUM. Je pochován v Bystřici pod Hostýnem.

Výstavy v Holešově: - společná bratrů Schneiderkových  -  1929 a 1937

                                     - samostatná Ludvíka  -  1978

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Dalibor Malina - Malíři bratři Schneiderkové. Kruh přátel Karla Hofmana, nadační fond, 2015.