SCHWARZ Roland

  • Narozen:1. 5. 1904 Holešov
  • Úmrtí:11. 8. 1975 Kroměříž
  • Obor:Kultura

Středoškolský profesor, vystudoval holešovské gymnázium, poté Filozofickou fakultu UK v Praze - obor čeština, němčina. V Holešově se věnoval vlastivědnému bádání. Ve svých pracích se věnoval historii města Holešova - studie "Historie domů historického jádra náměstí města Holešova", "Počátky a práce ochotnického divadla v Holešově od roku 1866 do roku 1938", "K dějinám protireformace", "Holešov před 130 lety", "Propinační právo v Holešově", "K dějinám židů v Holešově". Podnikl studijní cestu do Mannheimu a do benediktinského kláštera v Ettalu, významných působišť F.X. Richtera - napsal studii "František Xaver Richter, jeho život a působení" (1969).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.