SKUTIL Josef

  • Narozen:7. 3. 1904
  • Úmrtí:18. 9. 1965
  • Obor:Kultura

Docent FF University Komenského v Bratislavě, od r. 1959 působil v Archeologickém ústavu v Brně. Popisuje archeologické nálezy na Holešovsku např.: "Rud. Janovského paleolithické nálezy z Holešovska" (Naše Valašsko. Ročník III, číslo 1. Vsetín: s.n., 1931), "Ještě k pravěkým nálezům hostýnským" (Hlasy svatohostýnské. Ročník 30, 1934), "Pravěk Hostýna" (Hlasy svatohostýnské. Ročník 29, 1933), "Pravěk Hostýna, domnělý pohanský bůh Hostýn a památky domnělé bitvy tatarské z r. 1241" (Lubina. Ročník 24, 1936), "Znal Komenský nálezy duhovek z Hostýna" (Numismatické listy. Ročník 10, 1955), "Ke zprávám o nálezech římských mincí v Kurovicích u Holešova" (ZOMG. Č. 1/1963. V Gottwaldově: Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy 1963), "Benátská schulenburgovská medaile na Korfu (1716) z Pravčic u Kroměříže (1941)" (Věstník musea v Kroměříži. Srpen 1960, číslo 9. V Kroměříži: Okresní vlastivědný ústav, 1960).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.