SLOBODA Daniel

  • Narozen:20. 10. 1809 Uherská Skalice
  • Úmrtí:10. 11. 1888 Rusava
  • Obor:Kultura

Evangelický farář, literát, botanik. V dubnu 1937 přichází do obce Rusava a zůstává zde až do své smrti. Za dobu jeho působení byla v obci postavena fara, škola (1863) a kostel z kamene (1865-1883). Velké zásluhy má na vztazích mezi Čechy, Moravany a Slováky.Jeho první manželkou byla Juliana, dcera Samuela Jurkoviče (architekt Dušan Jurkovič byl jeho synovec).  Věnoval se meteorologii, v letech 1858-1877 měl na Rusavě meteorologické přístroje a výsledky pozorování pravidelně posílal do Vídně do Centrálního ústavu pro meteorologii a zemský magnetismus. Zálibu měl i v matematice, dobře a rád hrál šachy, dokonce si je chodil zahrát do Holešova i do Kroměříže.

Ve 40. letech 19. století otiskl v Květech národopisné povídky "Něco ze života valašského" a "Ze života valašského", do "Moravských národních písní" Františka Sušila z r. 1840 přispěl písněmi z okolí Hostýna. Redaktor časopisu "Besídka čtenářská", který vycházel v Brně v letech 1862-63, překládal z němčiny. Pracoval i vědecky, byl znalcem květeny nejen na Rusavě a okolí, ale v celém kraji. Napsal "Rostlinnictví čili návod k snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a jiných zemích Rakouského mocnářství domácích", volně zpracovanou podle německého díla Curieho, vydalo r. 1852 České museum v Praze.

Jeho zásluhy ocenil i císař František Josef I. udělením zlatého záslužného kříže s korunou, obec Rusava jej jmenovala čestným občanem. Je pohřbený na rusavském hřbitově, kam byl uložen za vyzvánění zvonů jak evangelického, tak i katolického kostela . 

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

www.mubph.cz