SLOVÁČEK Rudolf

  • Narozen:16. 5. 1906 Holešov
  • Úmrtí:13. 11. 1969
  • Obor:Umění

Akademický architekt. Díky mimořádnému malířskému nadání byl spolu s bratrem Otakarem přijat na Akademii výtvarných umění - třída nár. umělce, prof. Josefa Janáka. Po dokončení studií si spolu otevřeli projekční kancelář v Holešově. Po válce pracovali na plánech obnovy zničeného města Opavy. Člen památkové komise a Vlastivědného kroužku v Holešově, uplatňoval zde své znalosti heraldiky a poznatky o stavbě hradů Křídlo, Chlum a Obřany.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Zpravodaj města Holešova. Číslo 4, 1971.