SMUTEK Ladislav

  • Narozen:25. 4. 1921 Holešov
  • Úmrtí:2006
  • Obor:Kultura

Redaktor, spisovatel, překladatel. Maturoval na holešovském gymnáziu r. 1940, kdy už nacisté zavřeli vysoké školy. Rád četl, knihy si půjčoval od profesora Jana Šráčka i Josefa Šrámka nebo Bohumila Struhaly. Pracoval ve Spořitelně města Holešova, 1942 byl totálně nasazený do Německa. Nejprve byl pomocným dělníkem slévárny ve Freitalu u Drážďan, pak budoval opevnění na francouzských hranicích. Po skončení války působil od května do října 1945 jako redaktor a hlasatel československého oddělení Radia Luxemburg, po návratu v letech 1945-1950 byl redaktorem Čs. rozhlasu v Praze. V letech 1956-1963 pracoval v cizojazyčném nakladatelství ARTIA v Praze, poté od r. 1963 jako redaktor v DILII (divadelní a literární agentura) v Praze. Přispíval svými články do novin a časopisů (Lidové noviny). Napsal několik knih pro děti, které vyšly v cizích jazycích. Překládal z angličtiny, např. knihy Waltera Mackena "Vítr a déšť";  Desmonda Morrise "Nahá opice"; Johna D. MacDonalda "Uragán Ella". Dvacet knih jeho překladů vyšlo tiskem, čtyři další vysílala televize jako televizní hry.

V Holešově bydlel: Sušilova ulice

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.