BILLOVÁ Nelly

  • Narozen:1960
  • Obor:Umění

Učitelka hudby na Základní umělecké škole F.X. Richtera Holešov. Kytaristka, vedoucí komorního souboru při ZUŠ F.X. Richtera Corda Magico, autorka většiny repertoáru. Dalšími členkami souboru Corda Magico jsou Danuše Pospíšilová a Sylvie Šimečková. Corda Magico vystupuje na vernisážích, uvádí i samostatné koncerty v klubech, muzeích, zámcích, hradech, kostelech, účastní se mnoha tradičních akcí v Holešově. V roce 2009 soubor vydal CD „Doteky“, v roce 2016 pak „Misterio“. Nelly Billová ráda fotografuje, vytváří umělecké koláže, cestuje.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci – hudebníci – výtvarníci – architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.