SOVADINA-TRÉBSKÝ František

  • Narozen:30. 1. 1905 Třebětice u Holešova
  • Úmrtí:23. 3. 1946 Kroměříž
  • Obor:Kultura

Učitel. Po absolvování učitelského ústavu působil na obecných školách na Holešovsku a Bystřicku. Jeho učitelskou a životní dráhu ovlivnily obce Všechovice a Provodov. Ve Všechovicích propukl jeho zájem o sběr folklóru a studium vlastivědy kraje a v Provodově se zapojil do partyzánského hnutí v období 1939-45. Po osvobození byl vyznamenán. V literární činnosti používal přídomek Trébský. Sbíral a zapisoval místní pověsti a popularizoval svůj rodný kraj časopiseckými články. Drobné publikace vydával v nakladatelství Fr. J. Balatky v holešově. Vydal "Pasekářka", "V pravěku",  "Kytičku pověstí z Holešovska a Bystřicka" (1936) jako dodatek k vlastivědnému sešitku "Holešovský okres". Jeho "Životopisné črty" (1937) popularizují známější postavy z Holešovska a Bystřicka, příručka "Z minulosti Holešovska" podává obrazy z dějin kraje. Pochován na hřbitově v Třeběticích.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.