SPÁČILOVÁ Libuše

  • Narozen:30. 7. 1956
  • Obor:Kultura

Prof. PhDr. Dr., rozená Kameníková, pochází z Holešova, absolventka holešovského gymnázia, vystudovala FF UP v Olomouci, obor historie - němčina. Od r. 1990 působí na Katedře germanistiky FF UP v Olomouci. Disciplíny: vývoj německého jazyka, onomastika, lexikologie, lexikografie, dějiny německého umění, didaktika německého jazyka. (Doc. - 1999, Prof. - 2005). Publikační činnost - monografie: "Památná kniha olomoucká (kodex Václava z Jihlavy) z let 1430-1492, 1528" (Olomouc, 2004), spoluautor Vladimír Spáčil aj. Studie publikované v mezinárodně uznávaných periodikách a sbornících, učebnice a slovníky, popularizační články, recenze, vydavatelská činnost. Práce na výzkumných projektech, členství v komisích, radách, spolcích souvisejících s oborem.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.