STRUHALA Bohumil

Čestný občan

  • Narozen:30. 5. 1903 Holešov
  • Úmrtí:4. 7. 1972 Holešov
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1965

Učitel, pracovník muzea a archívu v Holešově. Vydal "Sedmdesát let pěveckého spolku Podhoran v Holešově", s Janem Schneeweisem studii "Hudba na Holešovsku" (1942). Psal archivní a historické články do Podřevnicka a Hospodářských zpráv, pracoval v archeologii okresu. V r. 1941 bylo v Holešově otevřeno Krajinské hanácko-valašské muzeum, které vedl. Pracoval na katalogizaci archivu v Holešově, který pomáhal zakládat. Od r. 1941 pověřen vedením archivu, v r. 1947 jmenován správcem Okresního archivu v Holešově až do r. 1957. Činný v numizmatice, vydal ve Zprávách Oblastního muzea v Gottwaldově v letech 1965-66 stať "O ztraceném pokladu", pořídil "Soupis nálezů mincí na Holešovsku, Kroměřížsku a Gottwaldovsku", napsal práci "Domino. Moje činnost na mincovnictví Dálného Východu". Činnost přednášková a organizační.

V Holešově bydlel: Školní ulice

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.