TOMŠŮ Miroslav

  • Narozen:14. 1. 1926 Brezovice, okr. Prešov
  • Úmrtí:20. 1. 1999 Prostějov
  • Obor:Věda

MUDr., CSc., kardiochirurg. Dětství prožil ve Všetulích, v Holešově absolvoval gymnázium, r. 1950 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Lékařskou praxi zahájil v Bruntále, od r. 1957 v Olomouci. Jako chirurg díky odborným a organizačním kvalitám získal věhlas doma i v zahraničí. V září 1983 byl ustanoven jako přednosta 1. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, stal se vedoucím katedry chirurgie Lékařské fakulty Palackého univerzity a r. 1983 jmenován univerzitním profesorem. Stál u zrodu laserového skalpelu. Jako první český lékař provedl 16.9.1981 úspěšnou operaci za pomoci laserového paprsku. Historický význam této akce zachytil televizní film Paprsek světla - paprsek naděje. Stal se uznávanou lékařskou autoritou doma i v zahraničí. Hluboký vztah k umění - literatuře, hudbě, filmové tvorbě. Působil v porotě i organizačním štábu festivalu Academia film Olomouc. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Holešově.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.

Doc. MUDr. Josef Fischer, CSc. - Zum fünfunfsechzi Geburtstag. In: Biomedical Papers of the Medic Faculty of the Palacky University. 58. Praha, 1988. - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Další odborné články - viz Lékařská fakulta UP v Olomouci.