TŘANOVSKÝ Jiří

  • Narozen:27. 3. 1592 Těšín
  • Úmrtí:29. 5. 1637 Liptovský Mikuláš
  • Obor:Kultura

Po studiích ve Wittenbergu evangelickým farářem v Praze (1612), 1613-1615 rektor, tj. správce luterní farní školy v Holešově. Jako farář v Liptovském Mikuláši vydal r. 1636 v Levoči kancionál "Písně duchovní staré i nové... čili Cithara sanctorum", který se stal základním sborníkem evangelických duchovních písní na Slovensku. Modlitební knížky: "Augšpurská konfese" (1620), "Modlitby křesťanské" (1635). Zpěvníky: "Tři knihy posvátných písní či hymnů Jiřího Třanovského" (1629).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.