VAJDA Michal

  • Narozen:3. 7. 1975 Přílepy
  • Obor:Umění

Vystudoval Církevní konzervatoř v Kroměříži, obor hra na varhany. Poté na Hudební fakultě JAMU v Brně vystudoval obory duchovní hudba (titul BcA.) a dirigování sboru (titul MgA.) u prof. Josefa Pančíka. V letech 1998-2006 působil jako umělecký vedoucí a sbormistr Holešovského dětského sboru - Moravské děti. Od roku 2003 pedagog dirigování a intonace na Pedagogické fakultě MU v Brně, sbormistr Pěveckého sboru MU a Pěveckého sboru PedF MU. Je významným odborníkem v oblasti sborového zpěvu, zakladatel Pěveckého sboru MU, člen Unie českých pěveckých sborů, Kruhu mladých sbormistrů, rockové skupiny "Expo & Pension rock" a skupiny "Tři na Tři band". Spolupracuje s předními sbory a orchestry - Moravské děti, Kantiléna, sbor Janáčkovy opery v Brně, Svatomichalská gregoriánská schola, Filharmonie Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice aj. Zúčastnil se řady festivalů a za svou práci získal významná ocenění a uznání. Natočil nebo spolupracoval na CD a DVD, např. CD Pěveckého sboru Masarykovy univerzity "The Best of 2006-2009" (2009), CD Moravských dětí "Gloria Musicae" (2002), CD Chrámového sboru z Ludslavic "Slunce z hvězdy již vyšlo..." (2008), 2 DVD rockové skupiny Expo & Pension rock "Expo & Pension Live 2007" (2007).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.