VOJÁČEK Ladislav

  • Narozen:28. 1. 1952
  • Obor:Věda

Doc. JUDr. CSc., žije s rodinou v Holešově. V současné době přednáší na Právnické fakultě MU v Brně, Právnické fakultě UK v Bratislavě a na Bratislavské vysoké škole práva světové, české a slovenské právní dějiny a římské právo. V r. 2004-2005 působil jako prorektor Bratislavské vysoké školy práva a v r. 2005-2006 jako proděkan její Fakulty práva. Autor monografie "Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa" (Brno, 1995), učebnice "České právní dějiny do roku 1918" (Bratislava, 2004), "České právní dějiny do roku 1945" (Ostrava, 2007), "České právní dějiny" (Plzeň, 2008) aj. Autorsky se podílel na výzkumných projektech "Normdurchsetzung in osteuropaischen Nachkriegsgesellschaften 1944-1989" (Frankfurt am M., 1998) a "Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989" (Praha, 2004). Pod jeho autorským vedením vznikly učebnice "Právní dějiny. Díl 2, Státy západní Evropy a USA" (Brno 1999) a "Dejiny verejného práva v Európe s dodatkom Vývin verejného práva" (Bratislava, 2004) a další učební pomůcky a texty pro právnické fakulty v Brně, Bratislavě a pro Brno International Business Schoul.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.