VOŽENÍLEK Jiří

  • Narozen:14. 08. 1909 Holešov
  • Úmrtí:04. 11. 1986 Praha
  • Obor:Umění

Architekt, vystudoval vysokou školu architektury a pozemního stavitelství v Praze. Nejprve působil ve funkci vedoucího stavebního oddělení firmy Baťa ve  Zlíně, poté byl ředitelem Stavoprojektu Praha, hlavním architektem města Prahy a profesorem urbanismu na Stavební fakultě ČVUT. Ve Zlíně projektoval Kolektivní dům; tovární budovy 14 a 15. Spolu s architekty Gahurou, Slezákem, Karfíkem a Vítkem pracoval na urbanistické regulaci Velkého Zlína, s Karfíkem dělal úpravy náměstí Práce a s Kubečkou přichystal územní plán Zlín - Malenovice - Otrokovice. Založil skupinu pro regulační plán města a Sbor pro výstavbu města Zlína. Byl prvním předsedou komise výstavby městského národního výboru a de facto hlavním architektem města. V tomto období vytvořil svá vrcholná architektonická a urbanistická díla.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.