VRLA Leopold

  • Narozen:17. 9. 1909 Přílepy
  • Úmrtí:16. 8. 1991 Ostrava
  • Obor:Kultura

Prof., překladatel, esejista, literární kritik, redaktor. Vystudoval reálné gymnázium v Holešově a filozofickou fakultu MU v Brně. Působil jako středoškoslký profesor v Chrudimi, Znojmě, v Třebíči a Ostravě. V letech 1938-1942 redigoval společně s Dominikem Peckou časopis katolických středoškolských studentů Jitro, ve kterém tiskl první práce pozdějších básníků, prozaiků a malířů. Výrazná byla jeho činnost překladatelská. Knižně vyšlo devět jeho překladů z francouzštiny: Maritainovo "Náboženství a kultura" (1936), Baumannův román "Znamení na rukou" (1939), Barrésův román "Zahrada nad Orontem" (1945), Fournierova povídka "Portrét" (1946), Pourratovy "Příhody z našeho kraje" (1946), próza Mayranové "Katedrála" (1947), prózy Jeana Lebraua "Kraj, kde se stýská po stínu" a "Dětství, skleněné ptáče" (1948) a Luc Estangův esej "Cesta ke svobodě" (1948). Celá řada jeho překladů, studií a recenzí byla otištěna v časopisech (Akord, Jitro, Archa, Řád, Vyšehrad aj.). Z jeho původních prací vyšel tiskem "Přehled dějin francouzské literatury od středověku do současné doby" (1964), "Studijní návody - jazyk český" (1955-1957), mnoho jejich prací zůstalo v rukopise. Vzpomínky na dětství a mládí prožité v rodných Přílepích, Holešově i v Brně na studiích, vyšly pod titulem "Kořeny" (Holešov, 1994), v úplnosti v nakladatelství Tilia Šenov v r. 1999.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.