ANDRLÍK Antonín

  • Narozen:7. 10. 1910 Kostelec u Holešova
  • Úmrtí:6. 9. 1998 Zlín
  • Obor:Kultura

Maturoval na holešovském gymnáziu, v letech 1929–1933 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor němčina – čeština. Jako středoškoskolský profesor vyučoval na gymnáziu v Moravské Třebové a Hranicích (1935–38), 1934–35 působil jako aspirant – profesor na Státním československém reálném gymnáziu v Šumperku. 1938–1960 vyučoval na gymnáziu v Holešově (v letech 1958–60 ve funkci zástupce ředitele). V roce 1957 rozšířil svou učitelskou aprobaci o ruštinu. V r. 1960 byl přeložen na Jazykovou školu ve Zlíně, kde působil až do odchodu do důchodu v r. 1972. Velkou životní oporou a láskou mu byl manželka Jiřina. Spolu vychovali dvě děti – dceru Evu a syna Jiřího, který pokračoval v pedagogických šlépějích svého otce.

Autor statí o problematice metodiky jazykového vyučování v časopisech „Zpravodaj jazykových škol v ČSSR“ a „Cizí jazyky ve škole“. Autor studie „K metodám vyučování cizích jazyků“ (1965). Autor studie „Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře“ (1968, 1980, 1984), almanach „70 let střední školy v Holešově (1899–1969)“, studie „850 let obce Kostelec u Holešova“ (1981). Uskutečnil řadu přednášek pro veřejnost o klasicích naší literatury.

Bibliografie: Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře (Holešov: Okresní archiv Kroměříž, 1968),  Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. První část: Počátky kultury a literatura od obrození (Holešov: Městský národní výbor, 1980), Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. Druhá část: Umění a umělci regionu od obrození (Holešov: Městský národní výbor, 1983), Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. III. část: Nauková literatura regionu od obrození a její pěstitelé (Holešov: Městský národní výbor, 1984), Kytička vzpomínek. Josef Krumpholc (in: ZMH, 1980, č. 4). Vzpomínka na Ladislav Jaroše (in: ZMH, 1980, č. 2), 50 let ústavu reálného gymnasia v Holešově (Výroční zpráva za školní rok 1947/1948),  K pětasedmdesátinám významného vědce. PhDr. Josef Macůrek (in: KJ, 1976, č. 14), 850 let obce Kostelec u Holešova (Kostelec: Místní národní výbor, 1981), Dopis Františka Sušila Danielu Slobodovi (in: Naše Valašsko. Ročník 13, 1950).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.