BRÁZDA Vladimír

  • Narozen:27. 5. 1920 Klopotovice u Brna
  • Úmrtí:6. 8. 2001 Ostrava
  • Obor:Kultura

Korepetitor baletu, sbormistr opery Národního divadla moravsko-slezského, klavírista, skladatel, šéfdirigent operety Státního divadla v Ostravě. Významná osobnost českého hudebního divadla. Vyrůstal v hudební rodině, již v mládí si oblíbil Lehárovy a Straussovy operety. Studoval v Holešově na reálném gymnáziu. Během studia na Obchodní akademii v Ostravě studoval externě hru na klavír u profesorky Tučkové na brněnské konzervatoři. V době války působil jako korepetitor ostravského baletu. V roce 1945 se stal šéfdirigentem operetního souboru – v této funkci zůstal do roku 1988. Byl velkým milovníkem a znalcem vídeňské operety (Lehár, Strauss, Kálmán), dával prostor i muzikálové tvorbě (My Fair Lady). Podílel se na vzniku původních českých hudebních komedií. Sám složil několik operet: „Vysněná“ (s písňovými texty Josefa Kainara, 1944), „Ztřeštěné námluvy“ ( s písňovými texty Jaroslava Seiferta, 1946), Dirigoval a hudebně nastudoval nespočet baletů, operet a muzikálů nejen u nás, ale i v zahraničí (Covent Garden Londýn, Státní opera Drážďany). Natočil a sám konferoval mnohé hudební pořady České televize, např. „Vladimír Brázda vás zve…“ nebo „Pletky paní operetky“. Je autorem instrumentálních skladeb a dalších kompozic.

V Holešově bydlel: nám. Dr. E. Beneše 55

 

Literatura a zdroje:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci – hudebníci – výtvarníci – architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Národní divadlo moravskoslezské. Vladimír Brázda – Životopis[online]. © 2010 - 2020 Národní divadlo moravskoslezské. [cit. 21. 07. 2020] Dostupné z: https://www.ndm.cz/cz/osoba/1900-brazda-vladimir.htmlwww.ndm.cz