WINDER Max

  • Narozen:1853 Kolín
  • Úmrtí:1920 Kolín
  • Obor:Kultura

Židovský učitel a spisovatel Původně studoval techniku, kvůli špatnému zraku však musel obor opustit. Absolvoval kurz pro učitele na obecné škole a jeho prvním působištěm se stala škola v Karlově Vsi. Následovaly další učitelské štace na moravském venkově, např. v Šafově. V roce 1895 se přesunul do Holešova, kde vyučoval na trojtřídní německé židovské obecné škole. Zpočátku zde byl učitelem a v letech 1901–1919 nadučitelem (ředitelem) malého pedagogického sboru o třech členech. Když byla škola v roce 1919 zrušena, odstěhoval se zpět do Čech, do rodného Kolína, kde záhy na to zemřel. Max Winder byl dvakrát ženatý. První manželka zemřela v mládí, pravděpodobně v Šafově. Měli dva syny, z nichž jeden se jmenoval Otto. Syn Ludwig se narodil z manželství druhého. Max Winder byl velmi vzdělaný muž, hovořící plynně česky, český vlastenec, jemuž kulturní snahy českého národa nebyly cizí. První Winderova kniha Feuilleton je česky napsaná veselohra o čtyřech jednáních. Autor, uvedený na titulním listě jako Maximilian Winder, ji vydal roku 1878 v Praze vlastním nákladem a ponechal si veškerá autorská práva. V roce 1898 vyšla sbírka veršů Básně. Obě velmi vzácné knihy jsou uloženy v knihovně Národního muzea.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Svátek, Josef – Spisovatel Max Winder (in: Zpravodaj muzea Kroměřížska, číslo 3 (listopad 1990), strany 13–19, ilustrace

 PÁLKA, Petr. O učiteli Maxi Winderovi a konci německé školy v Židovském městě Holešov. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2015, roč. 21, číslo podzim/zima, s. 45–50.