WOLF Gerson

  • Narozen:16. 7. 1823 Holešov - židovská obec
  • Úmrtí:29. 10. 1892 Vídeň
  • Obor:Kultura

Pedagog, vychovatel, publicista, historik, badatel. Vzdělán v hebrejském jazyce a židovském náboženství. Jeho cílem bylo stát se rabínem.  Roku 1836 odešel z Holešova do Mikulova, kde pokračoval ve studiu talmudu. O tři roky později odchází do Vídně, na univerzitě studuje pedagogiku, filozofii a novodobé jazyky. 1852 získává doktorát z filozofie. Již během studií se věnuje žurnalistice, první článek vychází pod názvem „Das Lustspiel des Aristofanes und das Lustspiel Unserer Zeit“. Wolf se podílel i na politických událostech let 1848-49. Za své radikální články byl vykázán z Vídně. Intervencí vlivných přátel byl tento příkaz zrušen. Wolf opouští svět žurnalistiky a přijímá místo na škole pro židovské dívky, později se stává asistentem náboženství na státní průmyslové škole ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt. Zasazoval se i o školní reformu. V publikované práci "Ueber die Volksschulen in Oesterreich," obhajoval eliminaci náboženské výuky ve veřejných školách. Ke konci roku 1852 byla založena v jeho knihovně Guizot's "La Démocratie en France". Jeho dům byl proto sledován úřady a nepovolená činnost nakonec zakázána. Wolf byl postaven před vojenský soud, 17 dní držen ve vazbě během a nakonec odsouzen ke čtyřem týdnům vězení v pevnosti.

1854 byl jmenován rabínem židovské komunity ve Vídni. Wolf byl aktivní v různých veřejných institucích. V roce 1859 založil knihovnu pro mládež a v roce 1861 společně s Noahem Mannheimerem, baronem Königswarterem and Juliem von Goldschmidtem, vytvořil stále existující společnost pro pomoc chudým židovským studentům ve Vídni. Do roku 1872 působil jako pastor v nápravném zařízení pro židovské vězně z Vídně a Steinu na Dunaji a od roku 1884 do 1892 působil jako inspektor všech židovských škol ve Vídni.

Napsal dějiny Židů v Rakousku. Badatel ve vídeňských archívech, bibliografie jeho prací o židovských dějinách čítá na 200 titulů. Monografie "Die alten Statuten der jüdischen Gemeinden in Mähren" (1880), "Ferdinand II. und die Juden" (Vídeň, 1859). "Geschichte Israels für die Israelitische Jugend"

 

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Singer Isidore, Dunbar Newell:  Wolf Gerson; Jewishencyclopedia, http://jewishencyclopedia.com/articles/14976-wolf-gerson