ZAHRADNÍK Karel

  • Narozen:3. 11. 1946
  • Obor:Kultura

Středoškolský profesor, zajímá se o historii Holešova a blízkého okolí. Bydlí v Bystřici pod Hostýnem, působí na holešovském gymnáziu, kde vede řadu studentů v rámci středoškolské odborné činnosti ke znalostem regionální historie. Významný je jeho podíl na zpracování historie židovské komunity v Holešově a Bystřici pod Hostýnem. Zabývá se osudem židovských studentů, kteří studovali na holešovském gymnáziu. Své odborné články publikuje v řadě odborných i regionálních časopisech (Holešovsko, Týdeník Kroměřížska, Zpravodaj Bystřice pod Hostýnem, Geografické rozhledy, Včelařství). Je spoluautorem učebnice pro střední školy "Otázky a úkoly zeměpisu" (1995, 1998). Od roku 1992 je redaktorem Výročních zpráv Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. Podílel se na "Almanachu ke 100. výročí založení Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově".

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.