ZAPLETAL František

  • Narozen:18. 3. 1896 Pravčice
  • Úmrtí:22. 7. 1957 Holešov
  • Obor:Kultura

Odborný učitel a ředitel školy, První světovou válku prožil na ruské a italské frontě, po návratu působil šest let v Rymicích, kde se i oženil. Od roku 1927 je spjat s Holešovem. Věnoval se historii a vlastivědnému bádání. Člen Podhoranu, Sokola a myslivecké jednoty. V r. 1937 byl jmenován kronikářem města. Jeho kronika obsáhla léta 1932 až 1957 a zachytila pohnuté události v životě města. V září 1939 zatčen a vězněn na Špilberku. Po propuštění byl nacisty přeložen do Bystřice pod Hostýnem. Spolu s dr. Ladislavem Hosákem zpracoval pro Vlastivědu moravskou část věnovanou holešovskému okresu (Vlastivěda střední a severní Moravy. Díl II. část 2. Přerov, 1942). Jako okresní konzervátor Státní památkové péče si všímal historicky významných holešovských památek. Ty se snažil nejen zpopularizoval ve svých přednáškách, ale zasadil se i o jejich renovaci (synagoga, kaple sv. Martina). Historicky zpracoval téma vývoje cechů a řemesel, vývoj městské správy adt. Psal o židovské komunitě, např. "Z historie holešovských židů" (In: Historický sborník. 1956: Studie Krajského musea v Gottwaldově. Gottwaldov: Krajské museum, 1956).

V Holešově bydlel: Sušilova 509

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Holešovsko, roč. 3, číslo 7/1997