ZEDEK František

  • Narozen:17. 3. 1897 Holešov
  • Úmrtí:1981
  • Obor:Kultura

Skladatel šachových úloh. Otec-František Zedek, matka-Marie, rozená Nosková. V roce 1922 byl v Holešově založen nový klub šachistů. Měl 25 členů a scházeli se v hostinci "U lípy" (později  Hotel Slavia). Zedek se v srpnu 1922 zúčastnil hlavního turnaje na I. sjezdu olomoucké župy Ústřední jednoty československých šachistů. zde obsadil mezi deseti účastníky 8. místo ziskem 4 bodů. Na konci roku 1922 uveřejnil v časopise Čs. republika svou první šachovou úlohu - v činnosti pokračuje do roku 1937. Po přestávce se k šachové skladbě vrátil v roce 1950 a vytrval v ní do r. 1974. Jeho poslední činnost je zaznamenána (?) v "Československém šachu" 8/1974, kde opravuje jednu ze svých skladeb a píše tehdejšímu redaktorovi M. Šindelářovi, že pravděpodobně končí svoji aktivní úlohářskou činnost. V roce 1966 shromáždil své do té doby publikované skladby do rukopisné sbírky "Dumky z hostýnských hor", kterou daroval kroužku ZK Kotva.

V Holešově bydlel:  Tyršova 657

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

100 let šachového oddílu MKS Holešov 1904-2004,