ZELINA Ladislav

  • Narozen:25. 11. 1922 Machová
  • Úmrtí:17. 11. 2013 Vyškov
  • Obor:Kultura

Doc., PhDr., CSc., pedagog. Od třinácti let studoval na Učitelském ústavu v Kroměříži. Po maturitě v roce 1941 pracoval jako pomocný dělník u fy Zajíc, protože byl přebytek učitelů. Po krátké učitelské praxi v obci Přílepy a Mysločovice byl od roku 1943 totálně nasazen v Hulíně, kde pracoval jako tesařský dělník. Po osvobození v roce 1945 učil na několika základních školách a to předměty: prvouka a matematika. Od října 1945 do roku 1950 učil v Štěpánkovicích na Hlučínsku, pak ve Velkých Karlovicích a v letech 1954-1959 byl ředitelem Základní školy v Růžďce na Valašsku. Pracoval také na "Početnici pro třetí ročník základní devítileté školy" spolu s autory Josef Brož a Imrich Lečko. Kniha vyšla v roce 1962 s ilustracemi Adolfa Hoffmeistera ve Státním pedagogickém nakladatelství. Koncem padesátých let se s celou rodinou přestěhoval do Zlína, kde byl v letech 1959-1961 vedoucím kabinetu Pedagogického ústavu ve Zlíně. Po jeho zrušení učil na základní škole v rodišti a v letech 1963-1968 byl ředitelem Základní školy Zlín - Louky. Souběžně v této době dálkově studoval na Karlově univerzitě v Praze. V letech 1968 – 1988 působil Doc. PhDr. Ladislav Zelina CSc. na Pedagogické fakultě UP v Olomouci jako vedoucí Katedry pedagogiky. Vyučoval zde pedagogiku, teorii výchovy a vyučování, dějiny pedagogiky a přípravu učitele na výuku v nejnižších třídách ZŠ. Napsal řadu učebnic a odborných článků, které publikoval ve sbornících. Psal o významných osobnostech regionu, napsal také Dějiny obce Machová a spolupracoval s Janou Langerovou na publikaci "Dějiny římskokatolické farnosti Žeranovice" (Žeranovice: Obec Žeranovice, 2000).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

http://otavinka.blog.cz/1311/ladislav-zelina