COUFAL Josef

  • Narozen:15. 10. 1930 Ludslavice
  • Obor:Kultura

Doc. Csc., Maturoval na reálném gymnáziu v Holešově (1949). Vystudoval filozofii a historii na Fakultě společenských věd VŠPHV v Praze. Působil na různých katedrách Univerzity Komenského v Bratislavě (1953–1989). V roce 1965 habilitoval a získal hodnost DrSc. V letech 1970–77 byl vědeckým tajemníkem Slovenské filozofické společnosti. Od r. 1996 je v důchodu, působil však ještě jako externí učitel. Ve své vědecké, publikační a pedagogické činnosti se orientuje především na rozbor základních filozofických kategorií (pohyb, čas, kauzalita, vzájemné působení aj.), s důrazem na jejich deterministický rozměr. Při překonávání hranic pojmů klasického determinismu ruší historicky zafixovanou záměnu příčinnosti a nutnosti, umožňuje v nových souvislostech zkoumat otázky teorie náhody, svobody, kondicionality, finality, vzájemného působení, praxe aj.

Dílo: Príčina ako protirečenie a metoda (1982); Filozofia zachovania a zmeny (1989), Kategoria vzťahu v determinizme, XV. světový filozofický kongres (1984), Das Mass des Erkenntnistheoretischen Optimismus im dialektischmaterialistischen Determinismus, Philosopica (Sb. FF KU v Bratislavě) 1976-77; Einige Eigenschaften der kauzalen Prognose, Philosophica 1985; Bemerkungen zum Problem der determination der Praxis, Philosophica 1985.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.