ČEJKA Theodor Nepomuk

  • Narozen:10. 1. 1878 Holešov
  • Úmrtí:26. 11. 1957 Bystřice pod Hostýnem
  • Obor:Kultura

Učitel, šiřitel esperanta. Vystudoval učitelský ústav v Příboře a poté učil na Měšťanské a obecné škole chlapecké v Bystřici pod Hostýnem. Mezi žáky podporoval idey skautingu; věnoval se turistice, lyžování i cyklistice. Založil a řídil esperantské časopisy Internacia pedagogia revuo, Revuo internacia a Český esperantista. Spolu s J. Krumpholcem vydal „Esperanto: malá učebnice“ (1918), „Učebnice esperanta pro samouky i kursy“ (1908) a „Úplná učebnice esperanta“ (1908) aj. Osvětový pracovník, propagátor myšlenek Masaryka. Inicioval založení bystřické spořitelny a městské knihovny. V Příboře, kde studoval, stojí jeho pomník.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

SMIŘICKÝ, Zdeněk. Theodor Čejka, bohema esperantisto. 1. díl. Zpravodaj měst Bystřice pod Hostýnem. 2017. Ročník 44, číslo 5, strany 34-38.

SMIŘICKÝ, Zdeněk. Theodor Čejka, bohema esperantisto. 2. díl. Zpravodaj měst Bystřice pod Hostýnem. 2017. Ročník 44, číslo 6, strany 37-40.