ČERVINKA František

  • Narozen:26. 6. 1858 Loštice
  • Úmrtí:2. 12. 1929 Prostějov
  • Obor:Kultura

Učitel, botanik, národopisný pracovník, sběratel lidových písní, včelař, florista a malíř rostlin. Vystudoval učitelský ústav v Brně, nastoupil jako podučitel roku 1881 v Prusinovicích. V dubnu 1884 složil zkoušku učitelské způsobilosti a od 1. 9. 1884 byl ustanoven definitivním učitelem v Tučapech a od r. 1888 jako definitivní nadučitel působí opět v Prusinovicích. Sociální buditel a nadšený vlastenec, znalec rostlinopisu podhostýnské květeny. V Holešově vedl včelařský kroužek, zasloužil se o pozvednutí včelařství v celém okolí města. Podílel se na zřízení Rolnického akciového cukrovaru v Dřevohosticích. S láskou sbíral lidové písně i s nápěvy z oblasti Prusinovic, Pacetluk, Tučap i Holešova. Jeho sbírka se stala součástí Bartošova díla „Národní písně moravské“. Zajímal se též o dějiny a vlastivědu míst, kde učil. Při odchodu do důchodu jej obecní zastupitelstvo Prusinovic jmenovalo čestným občanem obce.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci – hudebníci – výtvarníci – architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Holešovsko. Číslo 16, listopad 1972.