ČERVINKA Inocenc Ladislav

  • Narozen:1. 2. 1869 Břest
  • Úmrtí:3. 10. 1952 Brno
  • Obor:Kultura

Moravský archeolog, stálý konzervátor Archeologického ústavu pro oblast Moravy, redaktor časopisu Pravěk. Numizmatik. Původním povoláním zeměměřič, vytvořil od 90. let 19. století jednu z největších souromých sbírek na Moravě. Roku 1927 získal na Masarykově univerzitě v Brně doktorát z filozofie (obory dějiny umění, filozofie a archeologie). R. 1902 vydal v rámci Vlastivědy moravské dílo „Morava za pravěku“ (V Brně: Nákladem Musejního spolku, 1902). Další díla: „Slované na Moravě a říše Velkomoravská“ (Brno: Pravěk, 1928) a „Pravěk zemí českých: úvod do archeologie pravěké, předvěké a historické“ (Brno: Pravěk, 1927). V Břestu připomíná jeho památku jednak pamětní deska z roku 1972 na rodném domě č. p. 108, v roce 2002 pak byl odhalen Červinkův čestný hrob.

Jeho první sbírku zakoupilo počátkem 20. století Moravské zemské muzeum v Brně, další sbírku pak Národní muzeum v Praze.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Břestský rodák Innocenc Ladislav Červinka. Zpravodaj obce Břest. 2012. číslo 3, strana 11.