ŠAŠKOVÁ Jiřina

  • Narozen:28. 5. 1947
  • Obor:Kultura

Knihovnice, v letech 1978-1986 ředitelka Městské knihovny v Holešově, od roku 1986-1990 ředitelka Okresní knihovny v Kroměříži. Podílela se na organizování besed s regionální tematikou pro holešovskou veřejnost, spolupracuje s vlastivědným kroužkem. Zpracovala historický fond a katalog Muzejní knihovny v Holešově, knižní fond a katalog Očadlíkovy knihovny (součást fondu městské knihovny). V regionálním tisku publikuje odborné články. Podílí se na sestavování a zpracování sborníků. Od roku 2007 pracuje jako kronikářka města Holešova.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.