ŠÉROVÁ Marie

  • Narozen:1891 Holešov
  • Úmrtí:1957 Holešov
  • Obor:Kultura

Znalkyně národopisu hanácké části regionu. Měla bohaté záznamy nářečí, zvyků i krojovaných znaků a sbírky krojů i památek lidového umění. Po roce 1945 založila v Holešově hanáckou taneční skupinu, s níž nastudovala hanácké tance a písně. Úspěchy slavila při národopisných slavnostech ve Strážnici. Etnologické a etnografické záznamy převzala po její smrti Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.