ŠERÝ Karel

  • Narozen:22. 6. 1892
  • Úmrtí:30. 1. 1966 Holešov
  • Obor:Umění

Hudební pedagog, absolvoval Janáčkovu varhanní školu v Brně, profesor na gymnáziích i na učitelském ústavu v Kroměříži, ředitel kůru a učitel hudby v Uherském Brodě a v Holešově (1920-1929), kde byl i dirigentem Podhoranu, přednášel na pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci (1948-1950).

V Holešově bydlel:  Sušilova 843

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.