ŠRÁČEK Jan

Čestný občan

  • Narozen:25. 10. 1895 Holešov
  • Úmrtí:5. 12. 1980
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1994

Profesor holešovského gymnázia. Absolvoval Univerzitu Karlovu, poté působil jako tajemník Ústředí katolického studentstva, redigoval měsíčník Život a jitro. V mládí publikoval verše pod pseudonymem Janoš. Profesorskou dráhu zahájil v Kroměříži, pak v Chrudimi a do Holešova se vrátil r. 1933. Od r. 1938 starosta Holešova, po r. 1945 předseda okresního národního výboru. Organizoval zájezdy lidové strany do divadel a za poznáním památek naší vlasti i zahraničí. Organizoval oslavy významných osobností Holešova, pracoval v památkové komisi.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Holešov. Město ve spirálách času. Brno: nákladem města Holešov vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2018.