ŽŮREK Ferdinand

  • Narozen:16. 12. 1907 Martinice
  • Úmrtí:11. 2. 1978 Olomouc
  • Obor:Kultura

PhDr., učitel latiny, komentátor kulturního a historického dění v Holešově a okolí. Profesor na Pedagogickém institutu ve Zlíně (1937-1951), v letech 1951-1958 ředitel gymnázia v Holešově. Na gymnáziu ve Strážnici patřila mezi jeho žáky Maruška Kudeříková (vzpomínky na něj z káznice ve Vratislavi). Svými články přispíval do Kroměřížské jiskry, Svobodného slova, Rovnosti či MF. Autor recenzí, referátů, kritik, glos a úvah, např. "František Bartoš a Leoš Janáček" (In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově, 1965).

V Holešově bydlel:  Palackého 524/37 ;  Pivovarská 677/1

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Holešovsko, ročník 3, číslo 15, prosinec 1997.