ŽŮREK Vladimír

  • Narozen:16. 7. 1942 Strážnice
  • Obor:Umění

RNDr., pedagog, zakladatel komorního orchestru Iši Krejčího, žil v letech 1951-1976 v Holešově. V roce 1959 maturoval na holešovském gymnáziu. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor matematika a fyzika (absolvoval v roce 1964), v roce 1972 dosáhl doktorátu přírodovědy. Od roku 1965 je členem Jednoty českých matematiků a fyziků, kde působil v různých funkcích a komisích. Jako středoškolský profesor matematiky a fyziky učil na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci a na Slovanském gymnáziu. Hru na housle studoval u koncertních mistrů Moravské filharmonie Karla Vronského a Václava Rábla, hudební teorii u Jana Petzolda. Působil jako první houslista ve smyčcovém kvartetu Přírodovědecké fakulty UP a Olomouckém učitelském symfonickém orchestru (1961-1968). V letech 1973-1982 vystupoval v Karlíkově kvartetu a v letech 1981-1986 spoluzaložil a řídil Nové kvarteto, které bylo v roce 1986 přejmenováno na Stupkovo kvarteto. Soubor nastudoval a předvedl na osmdesát smyčcových kvartetů české i světové komorní hudby, koncertovali v Německu, natáčeli pro Český rozhlas a Českou televizi. V letech 1987-1997 byl uměleckým vedoucím a koncertním mistrem Komorního orchestru Iši Krejčího, jehož je zakladatelem. Se Stupkovým kvartetem i s Komorním orchestrem se zúčastnil mnoha festivalů a hudebních soutěží. V letech 1984-1996 se podílel na realizaci Interpretačních kurzů v Bechyni, je dlouholetým členem České hudební společnosti a spolupracoval s řadou pražských hudebních institucí, např. Společností Bedřicha Smetany. Celkově absolvoval na pět set veřejných vystoupení a celovečerních koncertů. V roce 2007 získal Cenu města Olomouce v oblasti hudby a v roce 2009 u příležitosti 60. výročí založení Střední průmyslové školy strojnické nominován na udělení medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.