STOJAN Zdeněk

Čestný občan

  • Narozen:15. 8. 1923 Holešov-Všetuly
  • Úmrtí:2003
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:2000

Středoškolský profesor, historik, vlastivědný pracovník. Maturoval na holešovském gymnáziu, po absolvování FF MU v Brně začal v roce 1954 učit na holešovské jedenáctiletce, v letech 1961-1965 působil ve Zlíně na Pedagogickém institutu. Poté se vrátil zpět do Holešova, kde v letech 1965-1970 zastával funkci ředitele zdejšího gymnázia. V této době se zasloužil o jednu z největších rekonstrukcí celé budovy a její zmodernizování.Dlouhá léta vedl historický kroužek studentů, založil tradici vlastivědných exkurzí, učil své studenty metodě historické práce a lásce k našemu městu, jeho okolí a národním dějinám. Organizoval pro své studenty vlastivědné vycházky formou turistických výletů, spojené s prohlídkami významných lokalit našeho regionu. Prof. Stojan byl nejen vynikajícím pedagogem, ale i významnou osobností našeho města, jeho život byl úzce svázán s činností kulturních institucí našeho města. Stal se jedním ze zakladatelů Vlastivědného kroužku v Holešově. Publikoval články a odborné studie v regionálním tisku i odborných časopisech. K jeho přednáškám patří např. "O Velké Moravě", "Počátky města Holešova, jeho původní osídlení, rozšíření městského práva, šenkovní a vinné právo", "Holešov za panství Žerotínů, Lobkoviců a Rottalů", "Historie dobrotického mlýna", "Obsazení Holešova pruským vojskem v roce 1742" a mnoho dalších.

V lednu roku 2000 udělili zastupitelé města prof. Stojanovi Čestné občanství města Holešova, byl zapsán do pamětní knihy a také mu bylo uděleno nejvyšší ocenění - Plaketa města Holešova.

V Holešově bydlel:  Holajka 237

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.