HAINA Jan

  • Narozen:2. 5. 1919 Holešov
  • Úmrtí:10. 4. 1992 Praha
  • Obor:Neuveden

Palubní střelec a radiotelegrafista 311. (československé) perutě RAF. Narodil se  v rodině tiskárenského strojmistra Jana Heiny a jeho manželky Kamily, rozené Škubalové. Příjmení Hein si rodina změnila na Haina v roce 1945. Jeho otec by ve 30. letech místostarostou Holešova. Měl mladší sestru Kamilu, později provdanou Ševčíkovou. Po vychození chlapecké obecné školy v Holešově od roku 1930 studoval na osmiletém reálném gymnáziu v Holešově. Po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 se rozhodl odejít do zahraničního odboje. Dne 19. června 1939 odmaturoval a už 1. července 1939 překročil nové hranice do Polska a 2. července se prezentoval na bývalém československém konzulátu v polském Krakově. Po několika dnech byl umístěn do blízkého tábora v Malých Bronovicích a odtud byl transportován do polského přístavu Gdyně, odkud 29. července 1939 odplul lodí Chrobry do Francie. Na základě závazku vstoupil Jan Haina do francouzské Cizinecké legie, ale do jejího výcvikového střediska v Marseille nenastoupil. Dne 2. ledna 1940 se hlásil ve výcvikovém táboře československé armády u města Agde na pobřeží Středozemního moře. Zařazen byl do 2. pěšího pluku, kde vykonával funkci účetního. Na jaře 1940 byl odeslán k 3. pěšímu pluku do poddůstojnické kulometné školy a poté se vrátil zpět ke 2. pěšímu pluku. V červnu 1940 byl 2. pluk nasazen do ústupových bojů u města La Ferté-sous-Jouarre, na řece Marně. Jan Haina při ústupu od řeky Loiry ztratil kontakt se svojí rotou a s malou skupinou vojáků ustupoval do města Bordeaux. Po marném čekání na svůj pluk uprchl Jan Haina pěšky do Agde a po dvou dnech do Marseille. Poslední lodě ale z přístavu odpluly 27. června a to Jan Haina nestihl. Rozhodl se přejít přes Španělsko do Portugalska, odkud se chtěl přeplavit do Velké Británie. Po překročení francouzsko-španělských hranic byl ale s ostatními vojáky ze skupiny ve městě Figueras zajat a odeslán do koncentračního tábora Miranda de Ebro. V koncentračním táboře Miranda de Ebro strávil Jan Haina v těžkých podmínkách více jak dva a půl roku. V lednu 1943 se generál Franco rozhodl tábor zlikvidovat a internované vězně postupně propustil. Jan Haina byl propuštěn 15. března 1943 a přes Madrid odcestoval na britský Gibraltar. Odtud lodí Santa Rosa odplul začátkem června do Velké Británie..

Dne 17. června 1943 se hlásil u Náhradního tělesa čs. branné moci v Leamington Spa, kde byl přijat znovu do československé armády. Dne 2. února 1944 byl Jan Haina odvelen  na základnu RAF v Cosfordu, kde absolvoval výcvik palubního radiotelegrafisty a pozemní výcvik palubního střelce. Od 16. července pak prochází leteckým výcvikem palubního střelce  na základně RAF v Castle Kennedy ve Skotsku na letounech Avro Anson a Vickers Wellington. Výcvik ukončil 9. září 1944. Od 26. listopadu 1944 je četař Jan Haina převelen k operačnímu výcviku k No. 111 Operational Training Unit v Nassau na Bahamských ostrovech, kde létal a cvičil se na funkci palubního radiotelegrafisty a palubního střelce na letounech B-25 Mitchell a B-24 Liberator. Operační výcvik ukončil 14. dubna 1945 a od 12. května 1945, tedy už po skončení války v Evropě, byl Jan Haina přidělen k 311. československé bombardovací peruti.

Četař Jan Haina se vrátil do vlasti na palubě Liberatoru v srpnu 1945. Až po návratu do vlasti se dověděl, že se jeho otec musel celou válku skrývat před zatčením a matka a sestra byly uvězněny v internačním táboře ve Svatobořicích u Kyjova až do konce války. Naštěstí rodina válečné útrapy přežila. Od listopadu 1945 byl Jan Haina zařazen k Letecké dopravní skupině v Praze-Ruzyni jako palubní radiotelegrafista. Na začátku ledna 1946 podepsal závazek ke službě v československé armádě na šest let a 18. července 1946 se Jan Haina stal důstojníkem z povolání. V srpnu 1946 se oženil se slečnou V. Hruškovou a sloužil u Dopravního leteckého pluku v Praze-Kbelích na funkci palubního radiotelegrafisty a výpravčího důstojníka. V roce 1948 se mu narodil syn Jan. Po únoru 1948 je ale jako „zápaďák“ z politických důvodů hodnocen jako nevyhovující pro službu v armádě a 1. listopadu 1949 byl předčasně propuštěn z armády. O dalších životních osudech Jana Hainy toho mnoho nevíme. Po propuštění z armády pracoval nějaký čas jako horník v uranových dolech v Příbrami. Později až do důchodu pracoval jako dělník v ČKD Praha. V polovině padesátých let se manželství rozpadlo a rodina s ním ztratila kontakt. V roce 1991 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovníka ve výslužbě. Zemřel 10. dubna 1992 v Praze.

Jan Haina byl za službu v československé zahraniční armádě vyznamenán Československou vojenskou pamětní medailí „Za službu v československé armádě v zahraničí“ (se štítkem Francie a Velká Británie), Československou medailí „Za chrabrost před nepřítelem“ a Československou vojenskou medailí „Za zásluhy“ I. stupně. 

V Holešově bydlel:  Palackého 513/26

Literatura:

DÚBRAVČÍK, Jan. Odhalení pamětní desky občanům Holešova. Holešovsko, regionální měsíčník města Holešova. 2017, roč. 23, č. 9, str. 22–23