CHMELÍK Jaroslav

  • Narozen:29. 7. 1921 Rabí, okr. Strakonice
  • Úmrtí:23. 2. 2002 Zlín
  • Obor:Neuveden

Pilot 310. (československé) perutě RAF. Narodil se v obci Rabí č. p. 109 v okrese Strakonice rolníku Josefu Chmelíkovi a jeho manželce Josefě, rozené Pechandové. Měl ještě tři starší bratry. Po vychození obecné školy začal chodit do reálného gymnázia v Sušici, které ale nedokončil. V roce 1936 byl přijat do Baťovy školy práce ve Zlíně. Během studia navštěvoval i plachtařský kurz u místní skupiny Masarykovy letecké ligy ve Zlíně. Po okupaci zbytku Československa a zahájení 2. světové války v září 1939 se rozhodl odejít do zahraničního odboje. Protože cesta přes Polsko už nebyla možná, rozhodl se pro cestu do Francie přes Balkán. Dne 22. dubna 1940 nastoupil strastiplnou cestu přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie. Až 4. června na francouzském velvyslanectví v Bělehradě byl odveden do československé zahraniční armády. Tam také změnil cíl své cesty do Francouzy obsazené Sýrie, kam docestoval v polovině června. Po kapitulaci Francie se českoslovenští vojáci museli uchýlit pod ochranu britských jednotek v Palestině. Po uznání československé vlády v exilu se začala v srpnu 1940 formovat československá pěší jednotka a 1. října 1940 byl založen Československá pěší prapor 11 – východní, jehož příslušníkem se stal i Jaroslav Chmelík. Zprvu prapor vykonával strážní službu, poprvé byl nasazen do boje proti vichistickým Francouzům 6. července 1941 v Sýrii. V říjnu 1941 byl prapor přesunut do obleženého přístavu Tobruk, kde se i Jaroslav Chmelík podílel na obranných bojích.

Dne 3. září 1942 si Jaroslav Chmelík podal přihlášku k letectvu. Po lékařských prohlídkách absolvoval plavbu okolo Afriky a dne 1. ledna 1943 připlul do přístavu Greenock ve Skotsku. Od března 1943 zahájil kurz letecké teorie na základně v Paingtonu  a v polovině května elementární letecký výcvik na dvoumístných letounech Tiger Moth. Od 1. července pokračoval Jaroslav Chmelík  v leteckém výcviku v Kanadě. Na letišti De Winton létal na letounech Cornell a Texan. Od 10. dubna 1944 pokračoval ve výcviku opět v Anglii a po dokončení operačního výcviku na letounech Spitfire byl 6. listopadu přidělen k 310. (československé) peruti RAF k bojové činnosti. V té době 310. peruť prováděla především doprovod bombardérů při náletech nad Německem. Už 22. února 1945 musel Jaroslav Chmelík nouzově přistát do terénu v minovém poli na osvobozeném území v Holandsku po vysazení motoru na jeho Spitfiru. Poslední bojový let vykonal 13. dubna 1945.

Do vlasti se Jaroslav Chmelík vrátil v kabině Spitfiru 13. srpna 1945 po přistání na pražské Ruzyni.  Od října 1945 sloužil u Leteckého učiliště v Olomouci jako instruktor na letounech C-6 a C-2, od října 1947 pak u Cvičné letky v Praze-Kbelích. V prosinci 1947 odešel od armády a začal létat jako pilot u ČSA. V lednu 1950 se Jaroslav Chmelík oženil se slečnou Zlatou Štěpánovou, se kterou později společně vychovali dva syny. V září 1950 byl z politických důvodů Jaroslav Chmelík z Československých aerolinií vyhozen a odstěhoval se s manželkou a syny do Holešova. Pracoval v různých podnicích v Kroměříži a v Holešově převážně v dělnických profesích. Po politickém oteplení v Československu v 60. letech se Jaroslav Chmelík v roce 1966 vrátil k létání u ČSA, kde pracoval až do roku 1976, kdy odešel do důchodu. V roce 1991 byl občansky i služebně rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovníka ve výslužbě.  Zemřel v nemocnici ve Zlíně. 

Za svoji službu v britském královském letectvu obdržel Čs. válečný kříž 1939, čs. medaili Za chrabrost před nepřítelem, čs. medaili Za zásluhy II. stupně, čs. vojenskou pamětní medaili Za službu v československé armádě v zahraničí (se štítkem Střední východ a Velká Británie). Ve Velké Británii byl vyznamenán medailí  The Defence Medal, The 1939–45 Star, The Air Crew Europe Star, Africa Star a War Medal 1939–45. Polská armáda mu udělila medaili Za účast v obranné válce 1939 a Kříž Polské ozbrojené síly 1939–45 se štítkem Tobruk. V roce 2001 byla Jaroslavu Chmelíkovi udělena Velká pečeť města Holešova. V roce 2012 byla Jaroslavu Chmelíkovi odhalena pamětní deska v jeho rodné obci Rabí.

Životní osudy Jaroslava Chmelíka jsou podrobně popsány v knize „Jaroslav Chmelík – Z africké pouště nad Německo“ od kolektivu autorů.

Literatura:

DÚBRAVČÍK, Jan. Odhalení pamětní desky občanům Holešova. Holešovsko. 2017, roč. 23, č. 11, str. 12.