NOŽIČKA František

  • Narozen:7. 9. 1888 Kutná Hora
  • Úmrtí:8. 6. 1965
  • Obor:Neuveden

Malíř, designér, pedagog, publicista. Ve škole výborně prospíval a výtvarné nadání jej předurčilo k dalšímu vzdělávání v tomto oboru - nastoupil na c. a k. Umělecko-průmyslovou školu v Praze. Následně byl přijat na Akademii výtvarných umění do speciální školy pro grafická umění a malířství Maxe Švabinského. Od roku 1919 pracoval jako pedagog, vyučoval na Státním koedukačním ústavu učitelském ve Valašském Meziříčí, poté na gymnáziu ve Strážnici a nakonec až do svého penzionování v roce 1959 na gymnáziu v Holešově. V roce 1926 se oženil s Boženou Sklenářovou a o rok později se přestěhoval do nově postavené vily v Bystřici pod Hostýnem. František Nožička se věnoval jak portrétní tvorbě, tak krajinářství, často pracoval technikou pastelu. Svá díla několikrát vystavil na regionálních výstavách v Bystřici pod Hostýnem či Holešově, v roce 1939 byly jeho krajinné pastely vystaveny i na Zlínském salonu. Jeho posláním byla především pedagogická práce, v níž usiloval o plnohodnotné zařazení kreslení (a výtvarné výchovy obecně) do výuky. Své zkušenosti z pedagogické praxe publikoval v dobových časopisech věnovaných estetické výchově (např. Výtvarné snahy), v letech 1924-26 byl šéfredaktorem měsíčníku "Dětské výtvarné snahy". Propagoval kreslení podle přírody - sám vedl kurzy moderního kreslení na Hutisku či v Bystřici pod Hostýnem.

Skladbě, konstrukci, historii a využití ornamentů se František Nožička věnoval už za dob pražských studií, což dokládají dva dochované skicáře. V jednom z nich se na osmdesáti stranách nachází panelové, středové i bordurové ornamenty. Mnohé z nich později využil jak pro vlastní práci a výuku, tak i v rámci své publikační činnosti. Vytvářel i návrhy na gobelíny, které vynikají svým netradičním a velmi moderním kompozičním pojetím. Podle dochovaných archivních pramenů bylo v srpnu 1924 utkáno v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí celkem 20 realizací, k nimž se do dnešních dnů dochovalo 11 návrhů. Ty jsou dnes uloženy v Zemském archivu v Opavě.

Ornamenty navrhoval Nožička i pro dřevěné výrobky uměleckého ateliéru Prono, který vedl v době II. světové války. Dílna vytvářela soustružené misky, dózy a talíře zdobené vypalováním a malbou. V nabídce byly také dřevěné kazety zdobené intarzií či reliéfní řezbou. Ornamenty byly inspirované lidovou tvorbou, výšivkami a perskými miniaturami.

Literatura:

Valoušková, Kamila - Ornamenty Františka Nožičky. In: Valašsko - vlastivědná revue (historie-příroda-lidé-umění-události), číslo 42, květen 2019/1 (17.5.2019), s. 39-42, ilustrace