JANČÍK Augustin

  • Narozen:26. 8. 1900
  • Úmrtí:12. 2. 1956
  • Obor:Kultura

Pedagog, kronikář, dramatik, režisér ochotníků, sběratel lidové slovesnosti, ilustrátor, archeolog.

Narozen ve Lhotě Radkově. Studoval na gymnáziu v Holešově. Působil jako učitel v obecné škole v Radkovech, důležitým bylo jeho přeřazení do Držkové. Zde společně se svou kolegyní Františkou Minaříkovou (která se později stala jeho ženou) povznesl úroveň vzdělávání a kulturní život obce. V držkovské škole se pod jejich vedením pořádala řada akcí pro děti i dospělé jako např. mikulášská nadílka, svátek matek, přednášky, výstavy děl místních tvůrců aj. Spolu se svou manželkou stál také u zrodu ochotnického divadla. Držkovský soubor si získal velký věhlas a hrál i autorská dramata svého režiséra A. Jančíka. Neznámějšími se stali Zbojníci z roku 1931. V roce 1945 se A. Jančík stěhoval do Holešova, kde nastoupil na dívčí měšťanské škole. Po převratu v r. 1948 zastával stále méně funkcí, o to intenzivněji se věnoval svému velkému koníčku, archeologii. Některé z jeho nálezů jsou dodnes uchovány v holešovském muzeu. Významným počinem se stalo v roce 2015 vydání společného díla manželů Jančíkových – rukopisu Valašská dědina Držková, s ilustracemi autora. Toto dílo bylo náhodně objeveno v trezoru obce a následně vydáno s velkou odezvou. Díky tomu se podařilo navázat kontakt s nejbližšími žijícími příbuznými a s jejich přispěním pak vyšel v roce 2019 další Jančíkův rukopis, Pohádky a pověsti z Držkové. 19 příběhů je zasazeno do skutečných míst v Držkové a jejím nejbližším okolí. Některé zachycují vyprávění z konkrétních příležitostí (draní peří, předení), jsou psány dialektem a je u nich uvedeno i jméno vypravěče. V současné době je připravováno vydání hry Zbojníci.

Literatura:

MARUŠÁK, Lubomír. Pohádkový svět Augustina Jančíka. Zvuk Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2020, č. 1, s. 19–24. ISSN 1214-0139.