THOMAŠTÍK, Jan

  • Narozen:1672?
  • Úmrtí:19. 5. 1742
  • Obor:Kultura

Významný holešovský měšťan, obchodník a radní. Jeho jméno je někdy uváděno i v podobě Thomastik či Tomaštík. Vážou se k němu dvě pověsti o zázračném vyváznutí z přepadení. Poprvé měl být napaden u Tučap při návratu z trhu, podařilo se mu však šťastně uniknout. Na památku této události měl postavit tzv. „Thomaštíkův kříž“ na cestě mezi Holešovem a Tučapy. Při pozdějším restaurování kříže však byl objeven nápis, který památku připisuje ¨holešovskému občanu Augustinu Janečkovi a jeho manželce Terezii. Další historie o přepadení kupce Thomaštíka se pojí s barokním sousoším  sv. Anny v lesíku Hrabina mezi Chomýži a Jankovicemi, které nechal vybudovat údajně z vděčnosti za záchranu v předvečer svátku. sv. Anny. Podle pověsti mělo jít o přepadení zosnované jeho nespokojenou mladou ženou. Historik Eduard Peck ovšem uvádí, že Thomaštík byl odvlečen vojáky při vpádu pruských husarů do Holešova v březnu 1742. Nemohl zaplatit požadovanou sumu, a tak byl Prusy odvezen až k Olomouci. Jeho zdraví však bylo chatrné a nedovolovalo další přesun, proto jej vojáci pohodili u Chválkovic, kde byl nalezen místním sedlákem a převezen zpátky do Holešova. Po smrti byl pochován na dřívějším hřbitově v dnešních Smetanových sadech, jeho hrob s pomníkem byl pak přenesen na současný hřbitov v Grohově ulici a je významnou kultuní památkou.

Thomaštíkům patřil dům č, 26 (dnešní drogerie) na náměstí Dr. E. Beneše. Rodina v Holešově provozovala živnost provaznickou, mýdlařskou a kalafunářskou.

Literatura a zdroje:

Rozptýlené památky na Holešovsku. Holešov. Městský úřad Holešov, 1994.

DVOŘÁK, Jan a kol. Holešov: město ve spirálách času. Brno. Nákladem města Holešova vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2018.

ANTONOVOVÁ Petra. Příběhy křížů, kapliček a božích muk na Holešovsku. Holešov. Město Holešov, 2011.

OTÁHAL, Jan. Na svěžím vzduchu I. Zpravodaj města Holešova. 1991. č. 1, s. 13–14.

OTÁHAL, Jan. Na svěžím vzduchu II. Zpravodaj města Holešova. 1991. č. 2, s. 16–17.

OTÁHAL, Jan. Odpovídáme zvídavým. Zpravodaj města Holešova. 1991. č. 3, s. 17