HOLZBAUER Ignaz Jakob

  • Narozen:17. 9. 1711 Vídeň
  • Úmrtí:7. 4. 1783 Mannheim
  • Obor:Umění

Německý předklasický skladatel a kapelník. Narodil se jako syn obchodníka ve Vídni. Studoval zpěv, hru na klavír, housle a violoncello a komponoval, ačkoliv jeho otec si přál, aby se stal právníkem. Na radu skladatele Johanna Josepha Fuxe odjel do Benátek, aby si rozšířil své hudební vzdělání. Vedle benátských mistrů Antonia Vivaldiho, Albinoniho a Antonia Lottiho studoval také styl neapolské operní školy. Nějaký čas byl kapelníkem hraběte Františka Antonína z Rottalu na zámku v Holešově. Oženil se s místní zpěvačkou Rosalií Andreidesovou, která vystupovala v zámeckém divadle. V Holešově byly provedeny jeho opery „Lucio Papirio dittatore“ (12. 10. 1737), „Sesostri re d´¨ Egitto“ (12. 10. 1738) a „Vologeso, re de Parti“ (podzim 1739). Tisky libret jsou zachovány v zámecké knihovně v Kroměříži.. Pro Holešov vytvořil Holzbauer i chrámovou skladbu. Po roce 1740 začala zámecké divadlo pomalu zanikat a Holzbauer v roce 1741 zamířil do Vídně. Následně cestoval  po evropských hudebních centrech, až konečně v roce 1753 zakotvil v Mannheimu. Úspěch opery „Il figlio delle selve“ (1753) mu zajistil přízeň kurfiřta Karla Theodora Falckého a místo kapelníka u mannheimského dvora, které si udržel až do své smrti 7. dubna 1783.

Zdroje:

SEHNAL, Jiří. Holzbauer Ignaz Jakob. In: Česká divadelní encyklopedie. [online] [citováno 15. 10. 2020]. Dostupné z: http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Holzbauer,_Ignaz_Jakob 

MÍČOVÁ, Denisa. Dvě chrámové skladby Ignaze Holzbauera z rajhradské sbírky uložené v ODH MZM v Brně. Brno, 2015. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita Brno. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy.