DAEHNE Jiří

  • Narozen:4. 8. 1937 Holešov
  • Úmrtí:17. 8. 1999 Krnov
  • Obor:Kultura

Básník a prozaik. Maturoval na gymnáziu v Krnově, poté vystudoval FF UP v Olomouci. Po studiích působil jako středoškolský učitel výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole v Krnově. První povídky otiskl v časopise Tribuna. Od konce 70. let vydával své sbírky samizdatově. Verše vydával také ve formě příležitostných tisků, bibliofilií, novoročenek a grafických listů ve vlastní úpravě, např. ke sbírce „Zelený brevíř: z veršů let 1998 až 1992“ (1995) a „Podobizny krajiny: z veršů let 1993 a 1994“ (1996). Jeho básně se staly také součástí literárních pořadů a rozhlasových pásem: „Cililink“ (1981) a „Dopisy“ (1985). Daehneho texty jsou pevně ukotveny v krajině jeho dospělosti, jejíž osu tvoří řeka Opava. Krajina na Krnovsku a vzpomínky na minulost tvoří dva základní celky Daehneho díla.

Memoárová poezie – „Berný peníz“ (1979), „Z veršů na holešovské motivy“ (1983), „Gramofon v okně“ (1995). Přírodní lyrika – „Zelené dějiště“ (1990), „Zelený brevíř“ (1995), „Podobizny krajiny“ (1996). „Radobýl“ (1978) – je inspirován životem K.H. Máchy, „Bosá Barunka“ (1997) osudy Boženy Němcové.

 

Literatura a zdroje:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Spisovatelé a literatura.  Jiří Daehne [online]. [citováno 21. 6. 2022]. Dostupné z: https://spisovatele.upol.cz/jiri-daehne/