RYGAL Vojtěch

  • Narozen:10. 4. 1910 Hulín
  • Úmrtí:27. 3. 1948 Aš
  • Obor:Kultura

Holešovský kaplan a katecheta, orelský pracovník a nadšený sportovec. Narodil se v Hulíně v rodině drobného zemědělce. Studoval na Arcibuskupském gymnáziu v Kroměříži prvních šest ročníků, poté přestoupil na Státní reálné gymnázium v Kroměříži, kde také maturoval. Pod vlivem hulínského P. Alberta Jadrníčka se rozhodl stát se knězem. V roce 1934 byl po teologických studiích v Olomouci vysvěcen na kněze. Působil v Pavlovicích u Přerova, v Bystřici pod Hostýnem, v Nákle a nakonec v Holešově. Zde byl dva roky katechetou na místních školách, pomocným kaplanem a vychovatelem orelské mládeže. Výrazně se podílel na zpracování návrhu na přestavbu orelského hřiště, aktivně se účastnil zahájené rekonstrukce a intenzivně se věnoval orelskému sportu. Jeho obliba u mládeže však byla nepohodlná nastupující komunistické moci. Měsíc po převratu měl zakázáno vyučovat a po likvidaci Orla nesměl působit ani jako trenér a vychovatel mládeže v místní jednotě, byl také sledován StB. Tyto zkušenosti a smrt Jana Masaryka (10. března 1948) uspíšily jeho rozhodnutí odejít do emigrace. Přidal se ke skupině uprchlíků, jejímž členem byl i bývalý letec RAF Karel Bednařík. Při pokusu o přechod hranic v blízkosti Aše byl však Rygal bez varování zastřelen pohraniční stráží. Úřady následně povolily převoz mrtvého do rodného Hulína, kde byl 2. 4. 1948 pochován za velké účasti orelských spolubratří a občanů z Hulína, Holešova i Bystřice pod Hostýnem. Obřad byl také pod bedlivým dozorem příslušníků StB.

Hrob P. Vojtěcha Rygala se nachází u zdi na levé straně hulínského hřbitova.

Zdroje:

RÝZNAR, František. Druhý Jan Sarkander (k 70. výročí smrti P. Vojtěcha Rygala). Holešovsko. 2018, roč. 24. č. 2, s. 11.

RAFAJA, František. Nezapomenutelný P. Vojtěch Rygal. Holešovsko. 2018, roč. 24. č. 2, s. 11.